Refundacja przez Burmistrza Jedwabnego kosztów kształcenia

Pan Michał Chajewski - Burmistrz Jedwabnego zrefundował Zespołowi Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabne...
więcej »

Przemysław Grajewski zajął VI miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie

Przemysław Grajewski - uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jedwabnem – VI miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie...
więcej »

Anita Chrostowska - Wyróżnienie uczennicy Gimnazjum w Jedwabnem

Anita Chrostowska - Wyróżnienie uczennicy Gimnazjum w Jedwabnem w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny 2015...
więcej »

Uczniowie Gimnazjum w Jedwabnem Finalistami VII Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

Uczniowie Gimnazjum w Jedwabnem Finalistami VII Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla Gimnazjalistów Wojewó...
więcej »

Przemysław Grajewski - uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jedwabnem

Z dumą informuję, że Przemysław Grajewski - uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jedwabnem – odbywający praktykę w za...
więcej »

Dodatkowe atrakcje w Liceum Ogólnokształcącym i Zasadniczej Szkole Zawodowej w Jedwabnem

Planowane klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jedwabnem w roku szkolnym 2015/20...
więcej »