Wykaz

Wykaz osób zameldowanych na pobyt stały gminy i miasta Jedwabne na dzień 31 grudnia 2016 roku
więcej »

Liczba mieszkańców miasta i gminy Jedwabne w latach 1986-2016

Liczba mieszkańców miasta i gminy Jedwabne w latach 1986-2016
więcej »