Awans Pani Magdaleny Jasińskiej

W dniu 22 kwietnia 2016r. Pan Burmistrz Michał Chajewski wraz z gratulacjami i życzeniami wielu osiągnięć w pracy za...
więcej »

ODDAJ GŁOS NA JEDWABNE

Fundacja Aviva wspiera rodzicielskie i sąsiedzkie inicjatywy społeczne. To już 4 wydanie programu grantowego pod ty...
więcej »

Wystawa starych fotografii Gminy Jedwabne

W dniu 13.04.2016. na sali kinowej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury Burmistrz Jedwabnego Michał Chajewski otworzył...
więcej »

Gala Mleczna 2016

W dniu 02.04.2016. w restauracji Parkowa w Jedwabnem odbyła się druga edycja Gali Mlecznej, pod nazwą Złota Dziesiątk...
więcej »

SPOTKANIA WIELKANOCNE

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. Niech Święt...
więcej »

Życzenia Świąteczne

Pogodnych i pięknych Świąt Wielkiej Nocy, pełnych wiary, nadziei i miłości oraz serdecznych spotkań przy świąteczny...
więcej »

Rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego „JEDWABNE-MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Z ostatnim dniem lutego 2016r. upłynął termin zgłaszania wierszy na konkurs poetycki „JEDWABNE-MOJA MAŁA OJCZYZNA”.
więcej »


W krainie tanga

Dzięki staraniom pana burmistrza Michała Chajewskiego 14 marca 2016 na Sali kinowej M-GOK w Jedwabnem muzycy Filharm...
więcej »

Obrady XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

W dniu 14 marca 2016 r. o godz. 10:00 w sali kinowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem ul. Piękna 8, roz...
więcej »

Wybory uzupełniające do Senatu RP

– 06 marca 2016 r. okręg wyborczy nr 59, Gmina Jedwabne
więcej »

Spotkanie w sprawie organizacji transportu zbiorowego.

W dniu 25 lutego 216 roku Urzędzie Miejskim w Łomży odbyło się spotkanie dotyczące organizacji transportu zbiorowego ...
więcej »


Spotkanie z Panią Anną Marią Anders

W dniu 19.02.2016. w Łomżyńskim Parku Przemysłowym odbyło się spotkanie z Panią Anną Marią Anders. Naszą Gminę repre...
więcej »

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej

Porządek posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej w Jedwabnem w dniu 17...
więcej »

Konsultacje społeczne w Jedwabnem

W dniu 17.02.2016. w sali kinowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem odbyły się konsultacje społeczne dot...
więcej »

Informacja dotycząca sposobu rozliczenia dotacji dla klubu sportowego „Vktoria”

Odnosząc się do treści umieszczonych w dniu 15.02.2016 r. na stronie internetowej klubu sportowego „Victoria”, doty...
więcej »


Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej w Jedwabnem

W dniu 02.02.2016 r. na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Jedwabnem odbyła się Komisja Oświaty, Kultury, Wychow...
więcej »

Posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W dniu 01.02.2016r. w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów A...
więcej »