WYNIKI KONSULTACJI

w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi ...
więcej »

WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

W związku z ukazaniem się Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy fi...
więcej »

Mojestypendium.pl - sporo kasy na rarytasy

Komputer, tablet, książki, kurs językowy, wyjazdy zagraniczne i…ulubione słodycze - to wszystko można mieć dzięki sty...
więcej »

KARTA DUŻEJ RODZINY

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 czerwca 2014 r. weszła w życie uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r...
więcej »

OGŁOSZENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi i...
więcej »

„Ziemia Łomżyńska” – magia Podlasia w mobilnym przewodniku

Powiat łomżyński - unikalne w skali kraju walory przyrodnicze i krajobrazowe, zróżnicowane środowisko naturalne i czy...
więcej »

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 201...
więcej »

KARTA DUŻEJ RODZINY

Osoby zainteresowane uzyskaniem KARTY DUŻEJ RODZINY informujemy, że wnioski należy składać do Ośrodka Pomocy Społeczn...
więcej »


BADANIA ANKIETOWE

Statystyka publiczna od wielu lat realizuje rolnicze badania ankietowe. W bieżącym roku, podobnie jak miało to miejsc...
więcej »

OGŁOSZENIE

wyniki konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Jedwabne w 2014 roku oraz wysoko...
więcej »

OGŁOSZENIE

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ
więcej »

OGŁOSZENIE

Burmistrz Jedwabnego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gmi...
więcej »

INFORMACJA

Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem informuje, że zgodnie z zapisem art. 24 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbi...
więcej »


Obwieszczenie - AZBEST 2014

Obwieszczenie Burmistrza Jedwabnego dotyczące zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy i ...
więcej »

OGŁOSZENIE

Stosownie do art. 21 ust.4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Miejs...
więcej »


OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) w...
więcej »

OGŁOSZENIE

dotyczy: zgłaszania szkód wyrzadzonych przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych
więcej »