Bezpłatne leki dla seniorów od 1 września 2016 r.

Od 1 września obowiązuje lista bezpłatnych leków dla seniorów.
więcej »

Podlaskie dni kukurydzy

Pokazy zbioru kukurydzy, bogata kolekcja odmian, prezentacje doświadczeń, wystawcy z branży rolniczej, wykłady i rozs...
więcej »

Stypendium Starosty Łomżyńskiego

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO
więcej »

Informacja o odbiorze odpadów wielkogabarytowych w gminie Jedwabne

Informujemy, że zbliża się termin odbioru odpadów wielkogabarytowych z posesji zamieszkałych położonych na terenie ...
więcej »

Afrykański pomór świń

W Polsce wystąpiły kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) spowodowane nieodpowiednim postępowaniem człowieka...
więcej »

Stypendium szkolne 2016/2017

Urząd Miejski w Jedwabnem uprzejmie informuje o możliwości pobrania i złożenia wniosków na stypendium szkolne na rok ...
więcej »

INFORMACJA O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Jedwabnem...
więcej »


ASF w naszym regionie

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń na obszarach zapowietrzonych i zagrożonych, wyznaczonych w związku z ...
więcej »

Apel Głównego Lekarza Weterynarii

Apel do rolników aby nie nabywali trzody chlewnej bez oznakowania i świadectw zdrowia oraz z niewiadomego źródła
więcej »

Ostrzeżenie meteoreologiczne

Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Zes...
więcej »


Zarządzenie Nr 52/2016

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi oraz ...
więcej »

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Jedwabne informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jedwabne” jest...
więcej »

Apel Głównego Lekarza Weterynarii

Apel w sprawie zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii faktu zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły, powiat ...
więcej »

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYK...
więcej »Burmistrz Jedwabnego dziękuje

Burmistrz Jedwabnego Michał Chajewski serdecznie dziękuje za zaangażowanie i pomoc przy organizacji „Dni Jedwabnego”...
więcej »

Konkurs "NIEZAPOMINAJKA - ogród przyjazny przyrodzie"

Władze Biebrzańskiego Parku Narodowego zapraszają mieszkańców Gminy Jedwabne do udziału w konkursie „NIEZAPOMINAJKA -...
więcej »