Obwieszczenie Burmistrza Jedwabnego

OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Planu gospodarki...
więcej »

Masz 40 – 75 lat? Zgłoś się na bezpłatną mammografię!

Wyjątkowa możliwość dla pań niekwalifikujących się do badania w ramach Programu finansowanego przez NFZ. W roku 201...
więcej »

PODLASKI DZIEŃ KUKURYDZY

PROGRAM PODLASKIEGO DNIA KUKURYDZY 13 września 2015 r. 10.00 Otwarcie Podlaskiego Dnia Kukurydzy - Grzegorz ...
więcej »

Został ogłoszony przetarg na dzierżawę gruntów będących we władaniu BPN

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów będących w...
więcej »

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej w Jedwabnem

02 września 2015 r. w nowo wyremontowanej świetlicy w miejscowości Grądy Małe odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty,...
więcej »

WYNIKI KONSULTACJI

w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi ...
więcej »

Nabór wniosków o przyznanie stypendium Starosty Łomżyńskiego

Rada Powiatu Łomżyńskiego uchwałą nr XXIV/128/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. określiła zasady udzielania stypendiów d...
więcej »

STYPENDIUM SZKOLNE

Urząd Miejski w Jedwabnem uprzejmie informuje o możliwości pobrania i złożenia wniosków na stypendium szkolne na rok ...
więcej »

Wyznaczono termin składania wniosków o "SUSZOWE"

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 sierpnia 2015 r. IUNG w Puławach podał nowe dane dotyczące wartości klimatycznego b...
więcej »

Strażak OSP Roku, Jednostka OSP Roku i Bohater Roku

Gazeta Współczesna i Urząd Marszałkowski mają zaszczyt zaprosić wszystkich strażaków ochotniczych straży pożarnych do...
więcej »

Zakaz wstępu do lasów

Z powodu utrzymującego się dużego zagrożenia pożarowego i panującej suszy Nadleśnictwo Łomża wprowadza zakaz wstępu d...
więcej »

OGŁOSZENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi i...
więcej »

Zmiana terminu składania wniosków o "SUSZOWE"

W związku z nowymi wytycznymi Wojewody Podlaskiego przedłużono termin składnia wniosków o "SUSZOWE" do czasu gdy dz...
więcej »

Ogłoszenie dotyczące AZBESTU

Jedwabne, dnia 12 sierpnia 2015 r. Ogłoszenie Informuję, że zakończona została aktualizacja inwentaryzacji ...
więcej »

Woda zdatna do picia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych wody pobranej z wodociągu J...
więcej »

Można już składać wnioski o "SUSZOWE"

W Urzędzie Miejskim w Jedwabnem została powołana komisja do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działac...
więcej »

Nie daj się oszukać- Sprawdź paragon.

Szanowni Państwo „Nie daj się oszukać – Sprawdź paragon” to tegoroczne hasło, promujące ogólnopolską kampanię inform...
więcej »

DOPALACZE - gdzie szukać pomocy?

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły os...
więcej »


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie robót budowlanych

Zapytanie ofertowe: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie robót budowlanych polegajach na remoncie ...
więcej »