500+

W związku z opublikowaniem ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., po...
więcej »

Informacja dot. opłat środowiskowych

W załączniku umieszczono informację dotyczącą obowiązków z rozliczeniem się z tytułu tzw. opłat środowiskowych.
więcej »

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jedwabnem ogłasza przetarg na wykonawcę pokrycia dachowego eternitowego (ok.700 m2) na bl...
więcej »

ORGANIZACJA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA TERENIE GMINY JEDWABNE

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t. j. Dz. U. ...
więcej »

PROTOKOŁY Z "SUSZOWEGO" DO ODEBRANIA W URZĘDZIE

Zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30, pok. Nr 1, po odbiór protok...
więcej »

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE STRATEGII ROZWOJU GMINY JEDWABNE NA LATA 2015–2022

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Urząd Miejski w Jedwabnem jest w trakcie opracowywania Strategii Rozwoju...
więcej »

Bal hodowców

06.02.2016r. w restauracji Parkowa organizowany jest Bal Hodowcow
więcej »

Bezpłatne badania mammograficzne w Jedwabnem

Bezpłatne badania mammograficzne w Jedwabnem w terminie: 25 marca 2016 r. przy Urzędzie Miasta, ul. Żwirki i Wig...
więcej »

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W III POWIATOWYM PRZEGLĄDZIE PIEŚNI, KOLĘD I PASTORAŁEK

16.01.(sobota) 2016 r. godz. 10.00 REGULAMIN I. ORGANIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem ul. P...
więcej »

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny

Dlaczego warto być Partnerem Karty Dużej Rodziny?
więcej »

Ogłoszenie

21 DH ,,Agapa-Pomocna dłoń” im. ks. Kazimierza Lutosławskiego z Jedwabnego wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury...
więcej »

INFORMACJA

DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY LUB ZASIŁEK DLA OPIEKUNA
więcej »

INFORMACJA O ODBIORZE ODPADÓW PROBLEMOWYCH

Informujemy, że zbliża się termin odbioru odpadów wielkogabarytowych z posesji zamieszkałych położonych na terenie gm...
więcej »

Uwaga CZAD!

W związku z nadchodzącym okresem grzewczym łomżyńscy strażacy przestrzegają przed niewłaściwym użytkowaniem oraz pozo...
więcej »

Obwieszczenie Burmistrza Jedwabnego

OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Planu gospodarki...
więcej »

Masz 40 – 75 lat? Zgłoś się na bezpłatną mammografię!

Wyjątkowa możliwość dla pań niekwalifikujących się do badania w ramach Programu finansowanego przez NFZ. W roku 201...
więcej »

PODLASKI DZIEŃ KUKURYDZY

PROGRAM PODLASKIEGO DNIA KUKURYDZY 13 września 2015 r. 10.00 Otwarcie Podlaskiego Dnia Kukurydzy - Grzegorz ...
więcej »

Został ogłoszony przetarg na dzierżawę gruntów będących we władaniu BPN

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów będących w...
więcej »

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej w Jedwabnem

02 września 2015 r. w nowo wyremontowanej świetlicy w miejscowości Grądy Małe odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty,...
więcej »

WYNIKI KONSULTACJI

w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi ...
więcej »