Refundacja przez Burmistrza Jedwabnego kosztów kształcenia

2016-01-07 10:31
Pan Michał Chajewski - Burmistrz Jedwabnego zrefundował Zespołowi Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem koszty kształcenia uczennic w zawodzie kucharz. Suma refundacji przekazanej szkole wyniosła 24 243 zł. Zespół Szkół był pracodawcą przez 36 miesięcy dla trzech niepełnosprawnych uczennic, które kształciły się w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Jedwabnem. Po zdanych egzaminach praktycznych i teoretycznych w Izbie Rzemieślniczej w Białymstoku uzyskały one tytuł czeladnika w zawodzie kucharz.
Refundacja przez Burmistrza Jedwabnego kosztów kształcenia

Za pieniądze z refundacji przekazane przez Burmistrza Jedwabnego Zespołowi Szkół zakupiono nowe stoliki i krzesła na szkolną stołówkę, zmywarkę, sprzęt elektroniczny i gry edukacyjne do szkolnej świetlicy. Będą one służyły kolejnym pokoleniom dzieci i młodzieży.

Ewa Frączek

Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych

w Jedwabnem