Dodatkowe środki z województwa na OSP Jedwabne

2016-06-10 11:04
W dniu 07.06.2016r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Burmistrz Jedwabnego Michał Chajewski podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Podlaskiego Panem Jerzym Leszczyńskim i członkiem Zarządu Województwa Podlaskiego Panem Stefanem Krajewskim, dotyczącą udzielenia pomocy finansowej.
Dodatkowe środki z województwa na OSP Jedwabne

Środki w wysokości 3000 zł przeznaczone są dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego. Jest to kolejne dofinansowanie naszej straży. Wcześniej kwotę 29 140,00 zł otrzymaliśmy od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, dla jednostek będących w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.