Uroczyste przekazanie pojazdu pożarniczego OSP Jedwabne

2016-09-30 12:23
Dnia 29 września 2016 roku o godz. 14:30 przy MGOK w Jedwabnem rozpoczęły się uroczystości związane z przekazaniem nowoczesnego wozu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem. Miejscowi strażacy wspierani przez Burmistrza Jedwabnego od lat starali się o pozyskanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dotychczas jednostka OSP wyruszała do akcji mocno wysłużonym ponad 30- letnim Starem. Dziś został on zastąpiony przez zdecydowanie nowocześniejszy wóz bojowy marki Volvo. Teraz strażacy z Jedwabnego będą mogli skuteczniej nieść pomoc mieszkańcom miasta i gminy Jedwabne oraz sąsiednim gminom.
Uroczyste przekazanie pojazdu pożarniczego OSP Jedwabne

Uroczystość swoją obecnością uświetnili: Wiceminister Spraw Wewnętrznych Jarosław Zieliński, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Leszek Suski, Komendant Wojewódzki PSP w Białymstoku st. bryg. Jarosław Wendt i Komendant Miejski PSP w Łomży bryg. Dionizy Krzyna, Komendant Miejski Policji w Łomży Marek Sienkiewicz, Naczelnik Urzędu Celnego w Łomży Joanna Tatko, władze samorządowe na czele z burmistrzem Michałem Chajewskim i oczywiście strażacy z OSP Jedwabne. Nie mogło również zabraknąć przedstawicieli duchowieństwa. Jako pierwszy wóz strażacki poświęcił ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, następnie poświęcenia wozu dokonali: dziekan tutejszej parafii ks. Jerzy Dembiński, ks. Radosław Kubeł z Grupy Ratowniczej „Nadzieja” oraz ks. kanonik Jerzy Prusakiewicz. Bp Tadeusz Bronakowski życzył naszym strażakom, „aby wracali bezpiecznie do swoich domów i osiągnęli cel w szlachetnej i pełnej poświęcenia służbie”. W uroczystościach udział wzięły także poczty sztandarowe z okolicznych szkół.

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem sięga końca XIX wieku. Obecnie 30-osobową załogą kieruje zarząd w następującym składzie: prezes Paweł Czerwaciuk, wiceprezes – naczelnik Stanisław Matyjek, zastępca nacz. Marek Grądowski, sekretarz Sylwester Rutkowski, skarbnik Paweł Kierzkowski, gospodarz Józef Lewkowski. Od dziś straż posiada dwa wozy bojowe: jelcza i volvo. W 2015 r. tutejsi strażacy uczestniczyli w 53 akcjach ratowniczych.

 

                                                                                                                                                                                                 

  • Uroczyste przekazanie pojazdu pożarniczego OSP Jedwabne Uroczyste przekazanie pojazdu pożarniczego OSP Jedwabne Uroczyste przekazanie pojazdu pożarniczego OSP Jedwabne Uroczyste przekazanie pojazdu pożarniczego OSP Jedwabne Uroczyste przekazanie pojazdu pożarniczego OSP Jedwabne Uroczyste przekazanie pojazdu pożarniczego OSP Jedwabne Uroczyste przekazanie pojazdu pożarniczego OSP Jedwabne Uroczyste przekazanie pojazdu pożarniczego OSP Jedwabne Uroczyste przekazanie pojazdu pożarniczego OSP Jedwabne Uroczyste przekazanie pojazdu pożarniczego OSP Jedwabne Uroczyste przekazanie pojazdu pożarniczego OSP Jedwabne Uroczyste przekazanie pojazdu pożarniczego OSP Jedwabne Uroczyste przekazanie pojazdu pożarniczego OSP Jedwabne Uroczyste przekazanie pojazdu pożarniczego OSP Jedwabne Uroczyste przekazanie pojazdu pożarniczego OSP Jedwabne Uroczyste przekazanie pojazdu pożarniczego OSP Jedwabne Uroczyste przekazanie pojazdu pożarniczego OSP Jedwabne Uroczyste przekazanie pojazdu pożarniczego OSP Jedwabne Uroczyste przekazanie pojazdu pożarniczego OSP Jedwabne Uroczyste przekazanie pojazdu pożarniczego OSP Jedwabne Uroczyste przekazanie pojazdu pożarniczego OSP Jedwabne Uroczyste przekazanie pojazdu pożarniczego OSP Jedwabne Uroczyste przekazanie pojazdu pożarniczego OSP Jedwabne Uroczyste przekazanie pojazdu pożarniczego OSP Jedwabne Uroczyste przekazanie pojazdu pożarniczego OSP Jedwabne Uroczyste przekazanie pojazdu pożarniczego OSP Jedwabne Uroczyste przekazanie pojazdu pożarniczego OSP Jedwabne Uroczyste przekazanie pojazdu pożarniczego OSP Jedwabne
Autor: Edyta Krystowczyk