XX zwyczajna sesja Rady Miejskiej

2016-11-15 07:58
W dniu 10.11.2016r odbyła się XX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Jedwabnem według niżej przedstawionego porządku:
XX zwyczajna sesja Rady Miejskiej
 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań gminy w okresie między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Jedwabne nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jedwabnem.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jedwabnem.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia upoważnienia zawartego w uchwale XI/94/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 28 grudnia 2015 r.
 11. Wyrażenie opinii radnych w sprawie wniosku Burmistrza dotyczącego remontu budynku Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski i uwagi.
 14. Zamknięcie obrad

 

Jan Krystian Karwowski