Wizyta w Biczkach i Burzynie

2016-11-24 15:35
Wizyta w Biczkach i Burzynie

W dniu 24.11.2016 Pan Burmistrz odwiedził inwestycje drogową w miejscowośći Biczki. W miejscowości tej została zebrana wierzchnia warstwa brukowa, w miejsce której układana jest kostka brukowa zakupiona przez mieszkańców z funduszu sołeckiego. Ma to na celu usprawnienie oraz polepszenie warunków poruszania się mieszkańców wioski.  Przeprowadzone oględziny prac wykonanych do tej pory nie budzą większych zastrzeżeń, a drobne niedociągnięcia są eliminowane na bieżąco. Zarówno mieszkańcy jak i gospodarz gminy wyrazili zadowolenie z tempa i jakości przeprowadzonej modernizacji.

Kilka dni wcześniej Pan Burmistrz wizytował przebudowę ulicy Długiej. Inwestycja ta była długo oczekiwana przez mieszkańców Burzyna i okolic od wielu lat. Składane wcześniej obietnice nie były realizowane. Dopiero za kadencji tej Rady i Burmistrza udało się rozpocząć niezbędne prace.

 

Jan Krystian Karwowski

  • Wizyta w Biczkach i Burzynie Wizyta w Biczkach i Burzynie