Spotkania Opłatkowe

2016-12-30 13:18
Spotkania Opłatkowe

W dniu 22 grudnia o godzinie 12.00 odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe, w którym na zaproszenie Burmistrza Jedwabnego Michała Chajewskiego udział wzięli: Radni Rady Miejskiej w Jedwabnem, pracownicy Urzędu Miejskiego, dyrektorzy szkół, prezes Spółki PGK, ksiądz kanonik Antoni Mierzejewski - proboszcz parafii Burzyn oraz Ksiądz Dziekan Jerzy Dembiński- Proboszcz naszej parafii. Proboszcz Jerzy  Dembiński, Burmistrz Jedwabnego Michał Chajewski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Jedwabnem Bogdanem Iwanowskim życzyli zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych wśród bliskich, przy rodzinnych stołach, w atmosferze radości, wytchnienia i zatrzymania od codziennego pędu. Następnie odczytany został fragment Ewangelii i przy dźwiękach kolęd zebrani przełamali się opłatkiem i zasiedli do stołu wigilijnego.

 

Również tego samego dnia odbyło sie spotkanie z druchami z Ochotniczej Straży pożarnej w Jedwabnem. Zaproszeni wszyscy członkowie wraz z Panem Burmistrzem o godzinie 18.00 wspólnie przy stole wysłuchali fragmentu Ewangelii, odczytanego przez jednego z druchów. Następnie życząc składając sobie najlepsze życzenia, podzielili sie opłatkiem, i zasiedli do wspólnego stołu.

 

 

Dnia 30.12.2016r odbyło się spotkanie opłatkowe przygotowane dla sołtysów z terenu Gminy Jedwabne. Wspólnie zebrani przy stole wigilijnym wysłuchali fragmentu Pisma Świętego odczytanego przez Panią Sołtys Jedwabnego. Następnie wspólnie odśpiewali jedną z kolęd i złożyli sobie życzenia świąteczne. Sołtysi wraz Panem Burmistrzem wspólnie zasiedli do stołu wigilijnego.

 

Dziękujemy Pani Dyrektor i pracownikom Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury za pomoc w organizacji spotkań opłatkowch.

 

Jan Krystian Karwowski

  • Spotkania Opłatkowe Spotkania Opłatkowe