Informacja o naborze wniosków o udzielenie wsparcia

2017-02-22 11:20
Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Jedwabne w związku ze współpracą Urzędu Miejskiego w Jedwabnem z Lokalną Grupą Działania Biebrzański Dar Natury zapraszamy do wzięcia udziału w naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
Informacja o naborze wniosków o udzielenie wsparcia

NABÓR nr 3/2017
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury
CEL OGÓLNY II: Kształtowanie zrównoważonej i efektywnej gospodarki bogatej w miejsca pracy na obszarze LGD
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1. : Wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa na terenie LGD
PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1. : Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD
na operacje z zakresu: rozwijanie działalności gospodarczej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://lgd-bdn.pl/nabor-32017/

NABÓR nr 4/2017
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury
CEL OGÓLNY II: Kształtowanie zrównoważonej i efektywnej gospodarki bogatej w miejsca pracy na obszarze LGD
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1. : Wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa na terenie LGD
PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1. : Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD
na operacje z zakresu: podejmowania działalności gospodarczej.
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http: //lgd-bdn.pl/nabor-42017

Autor: Izabela Grabowska