Szkolenie 65+

2017-02-24 11:28
Szanowni Państwo

„Fundacja Edukacja Bez Barier – Fundacja na Rzecz Rozwoju Edukacji w Polsce” składa wniosek w konkursie unijnym – projekt 3.1 Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (II nabór) Polska Cyfrowa. Realizacja projektu planowana jest na okres 01.2018 do 12.2020. Projekt jest skierowany głównie do osób 65+ z terenu województwa podlaskiego. W ramach projektu uczestnicy odbędą cykl 15 bezpłatnych szkoleń z kompetencji cyfrowych, m.in. obsługa tabletu, korzystanie z Internetu, obsługa komunikatorów internetowych, korzystanie z usług medycznych online, bankowość elektroniczna, itp. Po odbyciu szkoleń uczestnicy wezmą udział w 3 spotkaniach animacyjnych, podczas których będą wykorzystywać zdobyte umiejętności np. poprzez przygotowywanie albumów elektronicznych (foto książki). Uczestnicy w ramach szkoleń otrzymają również dodatkowe materiały pomocnicze w tym podręcznik. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli do dyspozycji tablety, drukarki i aparaty cyfrowe, których obsługi będą się uczyli i z których będą intensywnie korzystać.
W ramach organizowanych szkoleń uczestnicy będą mieli zapewniony catering oraz zwrot kosztów dojazdu (jeśli szkolenia będą odbywały się poza ich miejscem zamieszkania).

Wszystkie osoby zainteresowane z terenu Miasta i Gminy Jedwabne w wieku 65+ zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Jedwabnem (pok. nr 3, kontakt tel. 86 217 20 56 –Pani Anna Łomotowska) w celu zgłoszenia deklaracji uczestnictwa w szkoleniu.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 24.02.2017r. - 10.03.2017 r.

Załączniki

  1. Pobierz załącznik
Autor: Edyta Krystowczyk