Wsparcie dla rodzin w gminie Jedwabne

2017-02-28 11:45
Program 500+ w gminie Jedwabne
Wsparcie dla rodzin w gminie Jedwabne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem – dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że od dnia 01.04.2016 r. do 28.02.2017 r. wypłacono 8 576 świadczeń wychowawczych na kwotę 4 276 936 zł ( w tym 3 959 świadczeń na pierwsze dziecko). Od startu Programu Rodzina 500+ do chwili obecnej w gminie Jedwabne złożonych zostało 461 wniosków, w tym 6 w wersji elektronicznej.
Ponadto informujemy, iż kolejny okres zasiłkowy będzie obowiązywał od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. Dokumenty można składać od dnia 01.08.2017 r. Przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, pod uwagę będzie brany dochód osiągnięty w 2016 r. z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego do chwili złożenia wniosku.

Wnioski wydawane i przyjmowane są na bieżąco przez pracowników tutejszego Ośrodka w pok. nr 17,w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.30.
Zapraszamy wszystkie osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku.

Autor: Elżbieta Wykowska