Nabór deklaracji na instalacje solarne lub fotowoltaiczne

2017-03-01 09:19
Urząd Miejski w Jedwabnem ogłasza nabór ankiet, deklaracji dla właścicieli budynków zainteresowanych montażem instalacji solarnych lub fotowoltaicznych w gospodarstwach indywidualnych na terenie gm. Jedwabne
Nabór deklaracji na instalacje solarne lub fotowoltaiczne

Informacja Burmistrza Jedwabnego

Gmina Jedwabne będzie aplikować o środki z funduszy unijnych dla inwestycji dotyczącej budowy instalacji OZE na terenie gminy Jedwabne w ramach działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Środki będą wykorzystane na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych o mocach od 2-5kW oraz instalacji solarnych dla osób fizycznych będących właścicielami posesji na terenie gm. Jedwabne.

W związku z powyższym udostępnia się wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie  wraz z ankietami doboru instalacji solarnej/fotowoltaicznej, którą należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem, pokój nr 25, 6 - w nieprzekraczalnym terminie do dn. 08.03.2017 r. Deklarację z ankietą można również otrzymać w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem – sekretariat lub pokój nr 25, 6.

Precyzyjne wypełnienie ankiet pozwoli na zebranie danych niezbędnych do zakwalifikowania udziału w projekcie, opracowania przedmiotowego projektu oraz wniosku o dofinansowanie. W przypadku zgłoszenia dużej ilości chętnych, o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie stanowić będzie kolejność składania ankiet wraz z deklaracjami oraz kompletność ich wypełnienia.

Przewidywane szacunkowe koszty odpłatności tytułem wkładu gospodarstwa jako udział w współfinansowaniu instalacji:

  • dla kolektorów słonecznych 2.750 ÷ 3.250 zł,
  • dla ogniw fotowoltaicznych 3.500 ÷ 7.500 zł.

Przypominamy, że nie ma możliwości montażu paneli słonecznych/fotowoltaicznych na pokryciach dachowych zawierających azbest tj. eternicie.

W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osoba, która zdeklarowała się do udziału w projekcie będzie zobowiązana do znalezienia osoby zastępczej do realizacji zadania.

ZADANIE BĘDZIE REALIZOWANE W PRZYPADKU OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA. KOSZT FINANSOWY UDZIAŁU W PROJEKCIE UZALEŻNIONY BĘDZIE OD POZIOMU DOFINASOWANIA PROJEKTU (GMINA JEDWABNE BĘDZIE WNIOSKOWAC O 75% DOFINANSOWANIA) ORAZ  RODZAJU I MOCY INSTALACJI.

Autor: Marzena Filter, Agnieszka Zając