Dzień Sołtysa

2017-03-07 14:56
Z okazji Dnia Sołtysa w Jedwabnem 7 marca odbyła się uroczystość, która miała na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę i zaangażowanie oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi.
Dzień Sołtysa

Burmistrz Jedwabnego wręczył wyróżnienia wszystkim sołtysom angażującym się w działalność na rzecz rolnictwa oraz aktywność w samorządzie sołeckim i gminnym, jak też wspieranie inicjatyw obywatelskich służących poprawie bytu mieszkańców gminy.

Wśród sołtysów szczególnym wyróżnieniem za najdłuższą pracę na rzecz samorządu Gminy Jedwabne odznaczono:

- Jana Górskiego,

- Marka Górskiego,

- Irenę Mieczkowską,

- Edwarda Brzostowskiego.

Część artystyczną przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Jedwabnem pod opieką Pani Barbary Kozikowskiej. Jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia, pomyślności oraz wytrwałości w rozwiązywaniu spraw dotyczących wsi i jej mieszkańców. Życzymy zdrowia, radości, a także satysfakcji z życia zarówno prywatnego jak i publicznego. Niech Wasza praca będzie owocna i służy wszystkim przez długie lata. 

  • Dzień Sołtysa Dzień Sołtysa Dzień Sołtysa Dzień Sołtysa Dzień Sołtysa Dzień Sołtysa Dzień Sołtysa Dzień Sołtysa Dzień Sołtysa Dzień Sołtysa Dzień Sołtysa Dzień Sołtysa Dzień Sołtysa Dzień Sołtysa Dzień Sołtysa Dzień Sołtysa Dzień Sołtysa Dzień Sołtysa Dzień Sołtysa Dzień Sołtysa Dzień Sołtysa Dzień Sołtysa Dzień Sołtysa Dzień Sołtysa