Walne zebranie sprawozdawcze członków OSP

2017-03-20 08:08
Walne zebranie
Walne zebranie sprawozdawcze  członków OSP

Dnia 15 marca 2017 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków OSP w Jedwabnem.
W zebraniu podsumowującym 2016 rok uczestniczyli członkowie OSP w Jedwabnem oraz zaproszeni goście, a wśród nich Burmistrz Jedwabnego Michał Chajewski oraz Komendant Miejski PSP w Łomży Dionizy Krzyna.
W 2016 roku strażacy z Jedwabnego uczestniczyli w 42 zdarzeniach: 23 pożarach oraz 19 zagrożeniach miejscowych.

Jednym z najważniejszych punktów spotkania było głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi OSP w Jedwabnem za rok sprawozdawczy. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie.

  • Walne zebranie sprawozdawcze  członków OSP Walne zebranie sprawozdawcze  członków OSP Walne zebranie sprawozdawcze  członków OSP