226.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne

2017-05-04 10:04
W dniu 3 maja 2017 r. obchodziliśmy uroczyście 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej. Konstytucja wprowadziła zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja zniosła zgubne liberum veto i położyła podwaliny pod rozwój demokracji.
226.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne

     Uroczystości poprzedziła Msza Święta w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Świętego Jakuba Apostoła w Jedwabnem pod przewodnictwem Proboszcza naszej Parafii Księdza Dziekana Jerzego Dembińskiego. Homilię wygłosił ks. Emil Sasinowski przypominając, że 3 Maja to nie tylko rocznica uchwalenia konstytucji, ale także uroczystości Najświętszej Maryji Panny Królowej Polski, która nieodłącznie wiąże się z naszą historią.
Po Mszy Świętej w intencji Ojczyzny uczestnicy uroczystości zgromadzili się w centrum naszego miasta przy Pomniku Sybiraka.

Uroczystości towarzyszyły poczty sztandarowe:
1) Sztandar Szkoły Podstawowej imienia Adama Mickiewicza w Jedwabnem
2) Sztandar Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem
3) Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem.


      Rozpoczynając uroczystość, głos zabrał Pan Michał Chajewski- Burmistrz Jedwabnego. Pan Burmistrz powitał wszystkich, którzy zebrali się na uroczystości, by dać wyraz przywiązania do patriotyzmu i ponadczasowych wartości Konstytucji 3 Maja. Odczytał również list Pana Jarosława Zielińskiego - wiceministra S M S W i A . Pan wiceminister w swoim liście podkreślił , iż wszyscy powinniśmy służyć Ojczyźnie i szukać najwłaściwszych dróg ,aby to czynić jak najlepiej .Następnie głos zabrał Pan Bogdan Iwanowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedwabnem.
Wiązanki z biało - czerwonych kwiatów złożyli: Pan Michał Chajewski- Burmistrz Jedwabnego, Pan Bogdan Iwanowski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedwabnem oraz Pani Helena Karwowska - Prezes Związku Sybiraków w Jedwabnem wraz z Panią Lucyną Ożarowską z córkami.
Kwiaty złożyły również delegacje : Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem, Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem , harcerze 21 Drużyny Harcerskiej „AGAPA – Pomocna Dłoń” im. Księdza Kazimierza Lutosławskiego oraz harcerze 2 Grunwaldzkiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Zielony Płomień”.
Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem przedstawili niezwykle wzruszający i upamiętniający dzieło dorobku Konstytucji 3 Maja montaż słowno- muzyczny.
Przesłaniem montażu słowno – muzycznego były ponadczasowe wartości Konstytucji 3 Maja oraz ukazanie determinacji i pragnienia ówczesnych patriotów polskich dla ratowania Ojczyzny.
Konstytucja 3 Maja pozostanie na zawsze w pamięci Polaków , jako wyraz dążeń do stworzenia silnego , niezależnego , opartego na monarchii konstytucyjnej państwa. Ukazywała również , iż część elit potrafiła zrezygnować z własnych przywilejów na rzecz reform oraz wzmocnienia pozycji Rzeczypospolitej dla dobra wszystkich Jej obywateli.
Po uroczystościach w centrum parku, zebrani przeszli do M-GOK w Jedwabnem, gdzie po raz czwarty zostało zorganizowane Ognisko Patriotyzmu, które stało się imprezą cykliczną w naszym mieście . Jest to projekt , który zachęca środowiska lokalne do organizowania podczas świąt narodowych ognisk z pieśniami patriotycznymi i żołnierskimi jako nowej formy integrującej mieszkańców wokół wartości i symboli narodowych.
     Zgromadzeni wokół ogniska, chętnie nucili piosenki patriotyczne i harcerskie. Harcerze rozdali biało czerwone balony, które sprawiły wiele radości najmłodszym uczestnikom. Nie zapomniano również o przypięciu biało czerwonych kokard. Dzięki zaangażowaniu straży pożarnej odbyły się pokazy gaśniczo-ratownicze, w których uczestniczyło młode pokolenie z naszej gminy. Chłodny dzień majowy rozgrzewały nie tylko pieśni patriotyczne, ale również miła atmosfera, widok ognia, zapach dymu, pieczenie kiełbasek i pyszna grochówka.


Burmistrz Jedwabnego Michał Chajewski dziękuje za udział w obchodach 226. rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja wszystkim mieszkańcom gminy, organizacjom i instytucjom, które przyczyniły się do zorganizowania uroczystości.

 

 

  • 226.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 226.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 226.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 226.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 226.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 226.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 226.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 226.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 226.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 226.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 226.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 226.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 226.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 226.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 226.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 226.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 226.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 226.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 226.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 226.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 226.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 226.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 226.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne