10 rocznica nadania Szkole Podstawowej imienia Adama Mickiewicza

2017-05-19 10:41
W dniu 18 maja 2017r. odbyła się 10 rocznica nadania Szkole Podstawowej imienia Adama Mickiewicza. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, którą celebrował ks. Jerzy Dembiński – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Jedwabnem. Po mszy św. zgromadzeni udali się na dalszą część uroczystości w sali gimnastycznej w szkole podstawowej.
10 rocznica nadania Szkole Podstawowej imienia Adama Mickiewicza

W obchodach rocznicy wzięli udział:

  • Pan Michał Chajewski- Burmistrz Jedwabnego
  • Ksiądz Dziekan Jerzy Dembiński – Proboszcz Naszej Parafii
  • Ksiądz Emil Sasinowski
  • Ksiądz Serafin Kaliszewski
  • Pani Barbara Dmoch- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jedwabnem
  • Pani Sylwia Kobylińska- Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Jedwabnem
  • Pan Zbigniew Prószyński- Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem
  • Pani Magdalena Karwowska- Zastępca przewodniczącego Rady Rodziców

oraz wszyscy nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Jedwabnem

 Pani Dyrektor Barbara Dmoch na wstępie powitała serdecznie wszystkich zgromadzonych gości oraz wręczyła Dyplomy „ Przyjaciela Szkoły” a następnie poprosiła o zabranie głosu burmistrza, księdza proboszcza, dyrektora zespołu szkół a także przedstawiciela rady rodziców. 

 Wręczono również puchary uczniom, którzy wzięli udział w konkursach związanych z postacią Adama Mickiewicza.

 Następnie uczniowie szkoły zaprezentowali swoje umiejętności, piosenkami, poezją oraz zachwycili tańcem poloneza na czele z dyrektorem szkoły.

 Na zakończenie Pan burmistrz dokonał wpisu do Księgi Pamiątkowej szkoły.

 

  • 10 rocznica nadania Szkole Podstawowej imienia Adama Mickiewicza 10 rocznica nadania Szkole Podstawowej imienia Adama Mickiewicza 10 rocznica nadania Szkole Podstawowej imienia Adama Mickiewicza 10 rocznica nadania Szkole Podstawowej imienia Adama Mickiewicza 10 rocznica nadania Szkole Podstawowej imienia Adama Mickiewicza 10 rocznica nadania Szkole Podstawowej imienia Adama Mickiewicza 10 rocznica nadania Szkole Podstawowej imienia Adama Mickiewicza 10 rocznica nadania Szkole Podstawowej imienia Adama Mickiewicza 10 rocznica nadania Szkole Podstawowej imienia Adama Mickiewicza 10 rocznica nadania Szkole Podstawowej imienia Adama Mickiewicza 10 rocznica nadania Szkole Podstawowej imienia Adama Mickiewicza 10 rocznica nadania Szkole Podstawowej imienia Adama Mickiewicza 10 rocznica nadania Szkole Podstawowej imienia Adama Mickiewicza 10 rocznica nadania Szkole Podstawowej imienia Adama Mickiewicza 10 rocznica nadania Szkole Podstawowej imienia Adama Mickiewicza 10 rocznica nadania Szkole Podstawowej imienia Adama Mickiewicza