Dzień dziecka

2017-06-02 09:28
1 czerwca to Święto Dzieci, tych małych i tych trochę większych. W Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem tego dnia czekało na dzieci wiele atrakcji.
Dzień dziecka

Po przeprowadzeniu przez wychowawców pogadanek na temat bezpieczeństwa w czasie zabaw wszyscy zebrali się na sali gimnastycznej. Pani dyrektor Barbara Dmoch złożyła uczniom życzenia z okazji ich święta.
Następnie przeprowadzono rozgrywki sportowe, które dostarczyły wielu emocji. Uczestnicy zawodów, rywalizując między sobą, zachowali zasadę fair play. Samorząd Uczniowski obdarował uczniów młodszych klas balonami i cukierkami. Rada Rodziców przygotowała pyszne ciasta. Był też obiad i lody dla wszystkich uczniów. Następnie cała społeczność szkolna ponownie zebrała się na sali gimnastycznej. Na podsumowanie Dnia Dziecka Burmistrz Jedwabnego pan Michał Chajewski, po złożeniu życzeń uczniom wręczył nagrody zwycięzcom zawodów sportowych zakupione ze środków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Nagrodzono również laureatów szkolnego konkursu piosenki angielskiej i konkursu czytelniczego „Solilandia”.
Uczniowie pełni pozytywnych wrażeń rozeszli się do domów.

 

  • Dzień dziecka Dzień dziecka Dzień dziecka Dzień dziecka Dzień dziecka Dzień dziecka Dzień dziecka Dzień dziecka Dzień dziecka Dzień dziecka Dzień dziecka