Podpisanie porozumienia w sprawie remontu drogi powiatowej Stryjaki - Karwowo-Wszebory

2017-06-14 14:50
Remont drogi powiatowej nr 1931B Stryjaki- Karwowo- Wszebory
Podpisanie porozumienia w sprawie remontu drogi powiatowej Stryjaki - Karwowo-Wszebory

W dniu 12 czerwca 2017r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Jedwabne reprezentowaną przez Burmistrza Jedwabnego - Pana Michała Chajewskiego a Powiatem Łomżyńskim reprezentowanym przez Starostę Łomżyńskiego - Panią Elżbietę Parzych. Na mocy powyższego porozumienia Gmina Jedwabne zobowiązała się udzielić pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu w wysokości 50% kosztów zadania, tj. kwotę 367 304,53 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania: „Remont drogi powiatowej nr 1931B Stryjaki- Karwowo- Wszebory”.

Jednogłośnie przyjęta w dniu 10.06.2017r. przez radnych Rady Miejskiej w Jedwabnem uchwała o dofinansowaniu zadania umożliwiła podpisanie tej umowy. Wygospodarowanie środków bieżących na realizację powyższego zadania było dużym wyzwaniem dla organu wykonawczego Gminy Jedwabne.