PODZIĘKOWANIE

2017-06-20 09:00
Podziękowanie dla Burmistrza Jedwabnego Pana Michała Chajewskiego za wkład pracy i wsparcie finansowe idei sportu dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2016/2017 od Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego
PODZIĘKOWANIE