Rozporzadzenie Wojewody Podlaskiego dot. ASF

2017-08-07 15:15
UWAGA!
Przypominamy o zakazie handlu trzodą chlewną na terenie targowiska miejskiego w Jedwabnem. Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z treścią rozporządzenia wydanego przez Wojewodę Podlaskiego dot. ASF.
Rozporzadzenie Wojewody Podlaskiego dot. ASF