Spotkanie seniorów

2017-08-16 10:39
W dniu 11.08.2017r. w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem odbyło się spotkanie Seniorów z Burmistrzem.
Spotkanie seniorów

Tematem spotkania było omówienie problemów i sytuacji seniora w środowisku lokalnym.
Pierwsze spotkanie integracyjne miało na celu zachęcenie osób starszych do zwiększenia aktywności społecznej a także włączenia ich w życie lokalnego środowiska. W spotkaniu udział wzięli pracownicy urzędu, ośrodka pomocy społecznej i dyrektor MGOK.
Mamy nadzieję, iż cykliczne spotkania zachęcą osoby starsze do zwiększenia aktywności społecznej i zdrowotnej. Zapobiegną poczuciu ich osamotnienia i bezużyteczności, rozbudzą życie kulturalno-oświatowe. Przyczynią się do poprawy jakości ich życia. Seniorzy podczas spotkań uzyskają pomoc z zakresu doradztwa prawnego oraz wsparcia psychologicznego. Będą mieli okazję do wspólnych spotkań z ciekawymi ludźmi, wspólnych wycieczek, wyjść do kina, które przyczynią się do integracji.
Zachęcamy wszystkich Seniorów do udziału w kolejnych spotkaniach i liczymy na Państwa obecność.


Serdecznie zapraszamy !

 

  • Spotkanie seniorów