Zaproszenie dla seniorów

2017-09-11 09:27
Burmistrz Jedwabnego serdecznie zaprasza Seniorów na spotkanie, które odbędzie się dnia 13 września 2017 roku o godzinie 12.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem przy ul. Piękna 8.
Tematem spotkania będzie omówienie problemów seniorów
w środowisku lokalnym (integracja społeczna poprzez wspólne zajęcia, spotkania ze specjalistami i pasjonatami różnych dziedzin wiedzy, warsztaty pobudzające twórczość, zajęcia o tematyce zdrowotnej, kulinarnej oraz różnorakie wyjścia i wyjazdy).
Spotkanie nie jest związane z pozyskaniem przez uczestników środków finansowych.
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy.
Prosimy o zwrotne potwierdzenie przybycia do dnia
12 września 2017 roku (tel. 0-86 217 20 40).
Zaproszenie dla seniorów