Konferencja w Jedwabnem pt: "Niemiecki mord na żydach w Białymstoku 27.06.1941 r.,początek zagłady"

2017-09-25 15:23
W dniu 22 września 2017 roku odbyła się w MGOK w Jedwabnem konferencja w której uczestniczyli: członek Kolegium IPN Pan Krzysztof Wyszkowski, dyrektor białostockiego oddziału IPN dr hab. Piotr Kardela oraz dr Ewa Rogalewska z O/IPN Białystok pt: „Niemiecki mord na Żydach w Białymstoku 27 czerwca 1941 roku jako początek Zagłady”.
Konferencja w Jedwabnem pt:

W konferencji wzięli udział znakomici goście m.in. ks. dr Sławomir Bartnicki, ks. Stanisław Bokiniec, ks. Jerzy Prusakiewicz, przedstawiciele mediów: portal My Łomża - redaktor Tomasz Pasłewski, redaktor naczelny Radia Nadzieja Maciej Kowalski, Dariusz Sernicki-sekretarz NSZ w Łomży, dyrektorzy szkół: Pani Barbara Dmoch, Pani Bożena Mierzejewska, Pan Zbigniew Prószyński oraz Prezes spółki PGK w Jedwabnem Pan Jerzy Kruk.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Jedwabnem poprzedzili konferencję swym występem pt: „A day in London” – „Dzień w Londynie”.
Na wstępie poruszono zagadnienia nawiązujące do wydarzeń z 27 czerwca 1941 roku, jakie rozegrały się w Białymstoku i dały początek zagładzie narodu żydowskiego w czasie II wojny światowej.
Jedwabne nie jest i chyba nigdy nie będzie anonimową miejscowością, dlatego też nie mogło zabraknąć odwołań do wydarzeń historycznych, jakie miały tu miejsce podczas II wojny światowej. Sama konferencja jednak dotyczyła mordu dokonanego w Białymstoku, gdzie 27 czerwca 1941 roku Niemcy podpalili synagogę, w której znajdowało się zamkniętych około 700-800 osób narodowości żydowskiej. To właśnie zdarzenie zapoczątkowało gehennę Żydów na Podlasiu.
Dr Ewa Rogalewska, która specjalizuje się w tej tematyce, dokładnie omówiła nie tylko te wydarzenia, ale też ich tło. Opowiedziała m.in. co działo się przed wkroczeniem Niemców do Białegostoku, jaki był przebieg tragicznych wydarzeń w dniu 27 czerwca 1941 i co działo się po tej dacie.
W dyskusji pojawił się wątek dotyczący stosunków polsko-żydowskich zarówno przed wojną, jak też w jej trakcie i po zakończeniu działań wojennych. Jest wiele dowodów na to, że mieszkańcy naszego regionu pomagali Żydom ukrywając ich przed okupantem niemieckim. Niejednokrotnie narażając swoje życie i swoich najbliższych.
Z kolei dyrektor dr hab. Piotr Kardela podkreślił, że choć Jedwabne to miejscowość "głośna", to swoją wizytę w mieście traktuje jako jedną z wielu, które składa w licznych miejscowościach na obszarze objętym działaniem białostockiego oddziału IPN. Zapowiedział także, że być może w Jedwabnem zagoszczą cykliczne spotkania poświęcone historii regionu organizowane w regionie przez IPN pod nazwą "Przystanek historia". Dr Kardela zreferował także kwestię kłamliwych stwierdzeń padających co jakiś czas, a mających sugerować udział podczas okupacji Polaków w eksterminacji Żydów. Jednym z przykładów takich sugestii są pojawiające się wzmianki o "polskich obozach koncentracyjnych". To, co dla Polaków jest oczywiste, czyli że obozy owszem, znajdowały się na terenie Polski, ale zostały utworzone i były kierowane przez nazistów. Omawiając temat dr Kardela opierał się m.in. na dokumentach PRL-owskiego wywiadu, który już w latach 60-tych szukał źródeł takiej propagandy m.in. w USA
Bardzo interesującym wątkiem spotkania była historia opowiedziana przez Krzysztofa Wyszkowskiego. Oprócz tego, że jest on znany jako dziennikarz opozycji solidarnościowej jeszcze z czasów strajków sierpniowych, później jako doradca dwóch premierów, to obecnie jest przede wszystkim kojarzony jako człowiek, z którym walczy były prezydent Lech Wałęsa. Jak przyznał Krzysztof Wyszkowski 10 października w sądzie w Gdańsku czeka go kolejna rozprawa, a pozywający Lech Wałęsa cały czas żąda od niego przeprosin, za to, że Wyszkowski publicznie nazwał go agentem.


Na zakończenie Burmistrz Jedwabnego Michał Chajewski podziękował wszystkim uczestnikom konferencji oraz wyraził nadzieję, iż to spotkanie zapoczątkuje cykl wykładów historycznych poświęconych wydarzeniom naszego regionu.

 

 

 

  • Konferencja w Jedwabnem pt: Konferencja w Jedwabnem pt: Konferencja w Jedwabnem pt: Konferencja w Jedwabnem pt: