Dzień Edukacji Narodowej w gminie Jedwabne

2017-10-16 14:28
„NAUCZYCIEL JEST KAPITANEM, CO NA OKRĘCIE ŚWIATA PŁYNIE WRAZ Z NAMI PRZEZ SZKOLNE LATA”
Dzień Edukacji Narodowej w gminie Jedwabne

Zgodnie z wieloletnim już zwyczajem z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13 października odbyła się w Szkole Podstawowej w Jedwabnem uroczystość, podczas której dzieci i młodzież miała okazję wyrazić podziękowania swoim nauczycielom, wychowawcom oraz wszystkim pracownikom szkoły.
Uroczystość rozpoczęła p. Barbara Dmoch – Dyrektor szkoły od powitania zaproszonych gości.

Ten dzień uświetnili swoją obecnością:
P. Michał Chajewski Burmistrz Jedwabnego
Ks. Dziekan Jerzy Dembiński Proboszcz Naszej Parafii
Ks. Emil Sasinowski
Ks. Serafin Kaliszewski
P. Agnieszka Gołaś - Przewodnicząca Rady Rodziców

Pani Dyrektor podkreśliła znaczenie pracy nauczyciela, podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za zaangażowanie w pracę, życzliwość i serdeczność. Życzenia nauczycielom złożyli również obecni na uroczystości goście. Burmistrz Jedwabnego p. Michał Chajewski wyraził wdzięczność za codzienny trud pracy, poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków.
Obchody Dnia Nauczyciela stały się również doskonałą okazją do wręczenia nagród. P. Michał Chajewski Burmistrz Jedwabnego w dowód uznania za zaangażowanie i poświęcenie w pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej wręczył P. Barbarze Dmoch nagrodę Burmistrza.
Nauczycieli, którzy w szczególny sposób wyróżnili się swoją pracą dydaktyczną i wychowawczą nagrodziła p. Dyrektor szkoły.
Po zakończeniu oficjalnej części uczniowie wierszem i piosenką wyrazili swoją wdzięczność nauczycielom. Uczniowie klasy IV przygotowali scenkę, która w zabawny sposób miała zobrazować trudności, z jakimi borykają się nauczyciele każdego dnia. Natomiast uczniowie klasy III i IV recytowali najpiękniejsze strofy o nauczycielach, chcąc w ten sposób podziękować za ich pracę.

  • Dzień Edukacji Narodowej w gminie Jedwabne Dzień Edukacji Narodowej w gminie Jedwabne Dzień Edukacji Narodowej w gminie Jedwabne Dzień Edukacji Narodowej w gminie Jedwabne Dzień Edukacji Narodowej w gminie Jedwabne