fb youtube
Aktualności

Gmina Jedwabne z fotowoltaiką i solarami!

zdjęcia artykułu 1
2017-11-03 14:18 | Opublikował: Admin
31 października 2017 r. Zarząd Województwa Podlaskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zatwierdził listę rankingową w ramach działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Lista ta obejmuje 62 projekty na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 70 311 354,46 zł. Wśród gmin, które otrzymały dofinansowanie jest również nasza Gmina. Dofinansowanie obejmuje projekt "Budowa instalacji OZE na potrzeby mieszkańców gminy Jedwabne" - koszt całkowity: 2 146 052,10 zł, dotacja: 1 475 424,07 zł.

Źródło: http://img.interia.pl/biznes/nimg/z/j/Montaz_instalacji_budowe_6631606.jpg

Na uwagę zasługuje fakt, iż Gmina Jedwabne pozyskała największy procent dofinansowania tj. 69% kosztów ogólnych w stosunku do 6 pozostałych gmin powiatu łomżyńskiego ujętych w rankingu. Jest to kolejny sukces w obecnej kadencji.

Gmina Jedwabne aplikowała o środki z funduszy unijnych na projekt instalacji kolektorów słonecznych służących do podgrzewania wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej oraz instalacji fotowoltaicznych w indywidualnych gospodarstwach domowych. Wyszczególniona mikro-instalacja zamienia energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego, służącą do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego, wytworzona energia może być przeznaczona tylko i wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego.

Przewidujemy montaż instalacji fotowoltaicznych o mocach od 2-5kW. Moc zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej nie może przekroczyć mocy przyłączeniowej wynikającej z umowy z Zakładem Energetycznym na dostawę energii elektrycznej tj. max. 5 kW.

Jest to pierwszy tego typu projekt realizowany przez gminę, dzięki któremu mieszkańcy, będą mogli korzystać z odnawialnych źródeł energii.

W najbliższym czasie zostanie wszczęta procedura przetargowa na wykonanie zadania.

 

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sprawdz na mapie (086) 217 20 40 burmistrz@jedwabne.pl
1
Array ( [szablon_kategorie] => page-kategoria.tpl [szablon_wiadomosci] => page-wiadomosc.tpl )