fb youtube
Aktualności

Wniosek na przebudowę dróg gminnych

zdjęcia artykułu 1
2017-11-03 14:23 | Opublikował: Admin
Dnia 26.10.2017 r. Wojewoda Podlaski zatwierdził listę wniosków do oceny merytorycznej zgłoszonych do dofinansowania na 2018 r., w ramach programu wieloletniego pod nazwą ,,Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Lista obejmuje 98 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 254 370 000 zł. Wśród wyszczególnionych wniosków znalazł się również wniosek naszej Gminy na dofinansowanie projektu pod nazwą ,,Przebudowa dróg gminnych – ulic: Polna (nr 104699B), M. Skłodowskiej-Curie (nr109653B) w m. Jedwabne”. Długość nawierzchni przeznaczonej do przebudowy to 526,00 mb; wnioskowana kwota dofinansowania: 504 943,00 zł, koszt całkowity: 1 009 887,00 zł.

Źródło: http://debrzno.pl/wp-content/uploads/2017/03/roboty-660x330.jpg

Ulice Polna oraz M. Skłodowskiej w Jedwabnem to jedne z ostatnich ulic w Jedwabnem posiadających nawierzchnię brukową. W ramach tej inwestycji mając na uwadze poprawę jakości życia mieszkańców gminy planuje się w miejscu istniejącego bruku wykonanie nawierzchni bitumicznej z chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej wraz ze ścieżką rowerową. Przebudowane zostaną również zjazdy na posesje i skrzyżowanie ulic.

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sprawdz na mapie (086) 217 20 40 burmistrz@jedwabne.pl
1