Siłownie plenerowe nad wodą!

2017-11-03 14:25
Jest to kolejny wniosek Gminy Jedwabne złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, który został wybrany do dofinansowania.
Siłownie plenerowe nad wodą!

Źródło:http://cdn30.poradnikzdrowie.smcloud.net/t/photos/t/54657/silownie-zewnetrzne-w-warszawie-lista-lokalizacji-stolecznych-silowni-plen_3703511.jpg

Zadanie będzie polegało na ,,Zagospodarowaniu terenów zielonych wraz z małą architekturą przy zbiorniku wodnym’’. Całkowita wartość projektu wynosi 99 081,57 zł, z czego aż 85% jest finansowane z środków RPOWP.

Planowane jest zagospodarowanie przestrzeni płożonej w pobliżu zbiornika wodnego w mieście Jedwabne, poprzez utworzenie ogólnodostępnej, zewnętrznej siłowni połączonej z placem zabaw dla dzieci. Z urządzeń będą mogły korzystać osoby w każdym wieku - zarówno mieszkańcy jak i przyjezdni, którzy odwiedzą okolice naszego miasta. W ramach projektu planowane jest zainstalowanie 6 urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu przeznaczonych dla młodzieży i osób dorosłych oraz 3 instalacji przeznaczonych dla dzieci. Teren placu zabaw zostanie ogrodzony. Inwestycja będzie miała na celu stworzenie atrakcyjnej, przyjaznej mieszkańcom otwartej przestrzeni publicznej stworzonej w oparciu o istniejące walory przyrodnicze.

Dnia 27.10.2017 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowski na dofinansowanie powyższej inwestycji. Termin realizacji prac przewidziany jest na listopad – grudzień 2017 r.