fb youtube
Oświata Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych Publiczne Gimnazjum

ZAJĘCIA WARSZTATOWE

2017-11-09 08:25 | Opublikował: Admin
Zajęcia warsztatowe z uczniami kl. II – III Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Jedwabnem na temat - ,, Bezpieczny Internet”

Dnia 05 października 2017 roku odbyły się zaplanowane zajęcia warsztatowe z uczniami klas drugich i trzecich gimnazjum na temat: ,,Bezpieczny internet’’. W/w zajęcia były przeprowadzone przez pracowników Poradni Psychologicznej Nr 1 w Łomży w związku z zapotrzebowaniem naszej placówki na różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej na rok szkolny 2017/2018.
W zajęciach wzięło udział 80 uczniów Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Jedwabnem. Celem zajęć było przybliżenie i zaprezentowanie uczniom zjawiska cyberprzemocy i sytuacji powodujących stres w życiu młodzieży szkolnej oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi poważnymi konsekwencjami tego typu działań zarówno dla ich ofiar, jak i sprawców.
Uczniowie poznali zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz postępowania w przypadku cyberprzemocy, jak również odpowiedzialnego korzystania z telefonów komórkowych. Uczniowie dowiedzieli się gdzie mogą szukać pomocy, gdy staną się ofiarą cyberprzemocy.
Młodzież miała możliwość uświadomienia sobie konsekwencji grożących sprawcom cyberprzemocy.
Zajęcia te okazały się bardzo przydatne dla naszej młodzieży gimnazjalnej.

Opracowanie: mgr Elżbieta Timoumi – pedagog szkolny Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem.

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sprawdz na mapie (086) 217 20 40 burmistrz@jedwabne.pl
1
Array ( [szablon_kategorie] => page-kategoria.tpl [szablon_wiadomosci] => page-wiadomosc.tpl )