"W atmosferze skandalu"

2017-12-13 14:42

Na posiedzeniu Komisji Budżetowej w dniu 13.12.2017 r. odwołano Andrzeja Górskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetowej i w kolejnym głosowaniu powołano na jego miejsce Edwarda Skrodzkiego. Zmiana ta była niezbędna ze względu na próbę destrukcji prac komisji obradującej nad zmianami w budżecie 2017 r. i podatków na rok 2018.
Pomimo zgromadzonej licznie publiczności część Komisji opuściła obrady ku ogólnemu oburzeniu zgromadzonych mieszkańców Gminy.
Na prośbę mieszkańców kontynuowano obrady podejmując opinię w ważnych dla społeczności sprawach.
Przyjmowanie kolejnych stanowisk Komisji odbywało się przy aplauzie publiczności.
Mamy nadzieję, iż powróci konstruktywna praca komisji budżetowej pod nowym kierownictwem.

                                                                                                                                Adam Klejno