FUNDUSZE SZWAJCARSKIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

2017-12-18 11:31
W dniu 15.12.2017 roku w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Burmistrza Szczuczyna, na które zaproszenie otrzymali samorządowcy z szesnastu miast i gmin naszego województwa, w tym również Gmina Jedwabne, którą reprezentowała Pani Aneta Kamińska. Podczas spotkania przeprowadzone zostały wstępne rozmowy w sprawie omówienia możliwości aplikowania o środki finansowe z Funduszy Szwajcarskich. Trwają pracę nad nową edycją Funduszu, którego planowany start jest przewidziany prawdopodobnie w pierwszej połowie 2018 roku, a wsparciem ma zostać objęty projekt z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii. Z wstępnych ustaleń wynika, że preferowane mają być projekty duże, obejmujące kilkanaście i więcej gmin.
FUNDUSZE SZWAJCARSKIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
  • FUNDUSZE SZWAJCARSKIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII FUNDUSZE SZWAJCARSKIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII FUNDUSZE SZWAJCARSKIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII