Tych dróg nie będzie!

2018-04-06 08:26

Wyżej przytoczone dwa projekty uchwał dotyczące dróg zostały zgłoszone do porządku sesji rady miejskiej w dniu 26.03.2018r. przez burmistrza Michała Chajewskiego, trzeci o współpracy finansowej 50%./50% z powiatem zgłaszał radny Szmitko Mariusz i były wynikiem zgłaszanych na spotkaniach z mieszkańcami problemów komunikacyjnych. Poparcie dla propozycji kompleksowej naprawy dróg w gminie wyrazili radni – Brzostowska Dorota, Mocarski Józef, Owsianka Adam, Popowski Daniel, Skrodzki Edward, Szmitko Mariusz, Załuska Kazimierz
Niestety, projekty poprawy sieci drogowej nie znalazły poparcia u pozostałych radnych, którzy na czele z przewodniczącym rady odrzucili je w wyniku głosowania, mimo, iż szacowany koszt remontów to tylko ok. 1 mln złotych Jest to kolejny krok niweczący inwestycje gminne, wcześniej bowiem z tej samej przyczyny upadła realizacja projektów wodociągowania gminy na terenach wiejskich.
Nie dziwi ta nieustępliwość ekipy przewodniczącego kiedy uzmysłowimy sobie, kto za nimi stoi.