227.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne

2018-05-04 15:44
W dniu 3 maja 2018 r. obchodziliśmy 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Konstytucja wprowadziła zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny, zniosła zgubne liberum veto i położyła podwaliny pod rozwój demokracji. Konstytucja 3 Maja pozostanie na zawsze w pamięci Polaków , jako wyraz dążeń do stworzenia silnego , niezależnego , opartego na monarchii konstytucyjnej państwa.
227.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą za Ojczyznę w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Jedwabnem. Kazanie wygłosił ks. Dziekan Jerzy Dembiński – proboszcz naszej parafii, przypominając, że 3 Maja to nie tylko rocznica uchwalenia konstytucji, ale także uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, która nieodłącznie wiąże się z polską historią.

We Mszy Świętej udział wzięli Burmistrz Jedwabnego Michał Chajewski, Radni Rady Miejskiej w Jedwabnem, Dyrektorzy Szkół, Sybiracy, licznie zgromadzeni wierni oraz poczty sztandarowe. Przybyli również harcerze i zuchy oraz niezłomni strażacy.
Po Mszy Świętej uczestnicy uroczystości zgromadzili się w centrum naszego miasta przy Pomniku Sybiraka.

Uroczystości towarzyszyły poczty sztandarowe:
1) Sztandar Szkoły Podstawowej imienia Adama Mickiewicza w Jedwabnem
2) Sztandar Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem
3) Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem.


Rozpoczynając uroczystość, głos zabrał Pan Michał Chajewski - Burmistrz Jedwabnego. Pan Burmistrz powitał wszystkich, którzy zebrali się na uroczystości, by dać wyraz przywiązania do patriotyzmu i ponadczasowych wartości. Z głębokim żalem przekazał smutną wiadomość o śmierci Pani Lucyny Ożarowskiej – Sybiraczki. Corocznie uczestniczyła w obchodach świąt patriotycznych jako przedstawicielka Związku Sybiraków. Była jedną z inicjatorek budowy pomnika Sybiraków w Jedwabnem. Jej nieobecność wśród zebranych uczczono minutą ciszy.

Następnie głos zabrał Pan Bogdan Iwanowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedwabnem, Pani Helena Karwowska oraz córki zmarłej Pani Lucyny Ożarowskiej.
Wiązanki z biało - czerwonych kwiatów złożyli: Pan Michał Chajewski- Burmistrz Jedwabnego, Pan Bogdan Iwanowski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedwabnem oraz Pani Helena Karwowska - Prezes Związku Sybiraków w Jedwabnem wraz z córkami Pani Lucyny Ożarowskiej. Kwiaty złożyły również delegacje : Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem, Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem , harcerze 21 Drużyny Harcerskiej „AGAPA – Pomocna Dłoń” im. Księdza Kazimierza Lutosławskiego oraz przedstawiciele PSL. Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem przedstawili niezwykle wzruszający i upamiętniający dzieło dorobku Konstytucji 3 Maja montaż słowno- muzyczny.
Przesłaniem montażu słowno – muzycznego były ponadczasowe wartości Konstytucji 3 Maja oraz ukazanie determinacji i pragnienia ówczesnych patriotów polskich dla ratowania Ojczyzny.
Po uroczystości wszyscy zebrani zostali zaproszeni na smaczną grochówkę.

Burmistrz Jedwabnego Michał Chajewski dziękuje za udział w obchodach 227. rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja wszystkim mieszkańcom gminy, organizacjom i instytucjom, które przyczyniły się do zorganizowania uroczystości.

 

  • 227.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 227.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 227.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 227.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 227.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 227.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 227.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 227.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 227.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 227.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 227.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 227.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 227.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 227.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 227.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 227.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 227.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 227.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 227.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 227.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 227.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 227.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne 227.Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Gminie Jedwabne