Apel w sprawie organizacji sesji w Jedwabnem

2018-05-09 08:10
Sołtysi Gminy Jedwabne
Do Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Jedwabnem

Stanowczo żądamy organizowania sesji Rady Miejskiej w budynku Urzędu Miejskiego na sali konferencyjnej przygotowanej do tego celu. Można też organizować sesje w sali kinowej, jeśli w ocenie Przewodniczącego Iwanowskiego sala w Urzędzie jest za mała.
Jedwabne jest centrum naszej Gminy, przy okazji sesji załatwiamy wiele ważnych dla nas spraw. Tak było dotychczas, żądamy realizacji przyjętych zwyczajów. Nie chcemy być zaskakiwani sesjami zwoływanymi w coraz to innych miejscowościach.
Jeśli Przewodniczący Iwanowski nie uszanuje naszych żądań, jeśli uważa, że nie jesteśmy potrzebni, nie będziemy przyjeżdżać na sesje Rady organizowane poza Jedwabnem.