fb youtube
Oświata Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem

PROMOCJA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

zdjęcia artykułu 2
2018-06-08 15:43 | Opublikował: Admin

PROMOCJA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

11 LUTEGO 2018 r.

 

 

             11 lutego 2018 r. na stołówce Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Jedwabnem odbyło się spotkanie rodziców uczniów klas trzecich gimnazjum z Dyrektorem Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem – Panem Zbigniewem Prószyńskim oraz Burmistrzem Jedwabnego.

             Dyrektor Zespołu Szkół przedstawił rodzicom w ogólnym zarysie zmiany dokonujące się w ustroju szkolnym w Polsce i na terenie Jedwabnego. Zaprezentował rodzicom plany rozwoju Branżowej Szkoły I stopnia w Jedwabnem oraz reaktywacji liceum ogólnokształcącego, kładąc większy nacisk na kadrę pedagogiczną i przyjmowanie uczniów z wynikiem egzaminu gimnazjalnego nie mniejszym niż 30%.

             Pan Burmistrz potwierdził wolę utrzymania szkół ponadgimnazjalnych, podkreślając fakt, iż szkoły dysponują doświadczoną kadrą pedagogiczną i świetną bazą techniczną w postaci 8 nowoczesnych tablic interaktywnych, 2 pracowni językowych i 2 pracowni komputerowych. Dodał również, że gmina przystąpiła do projektu internetu szerokopasmowego, bez którego nie jest możliwe optymalne wykorzystanie urządzeń technologii informacyjno- komunikacyjnej.

             Uczennice Branżowej Szkoły I stopnia w Jedwabnem – Magda Mrozicka i Izabela Leszczewska - przedstawiły prezentację multimedialną promującą szkoły ponadgimnazjalne w Jedwabnem.

             Na koniec Dyrektor Zbigniew Prószyński poprosił rodziców  o przekazanie anonimowej informacji na temat ich oczekiwań i zastrzeżeń dotyczących promowanych szkół, która posłuży analizie i dopasowaniu oferty do potrzeb uczniów. Podziękował Panu Burmistrzowi za dobrą współpracę  i rodzicom za przybycie.

 

Opracował:

             Zbigniew Prószyński

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sprawdz na mapie (086) 217 20 40 burmistrz@jedwabne.pl
1
Array ( [szablon_kategorie] => page-kategoria.tpl [szablon_wiadomosci] => page-wiadomosc.tpl )