Nowe życie Jedwabnego

2018-06-21 13:53
W ostatni wtorek Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził program rewitalizacji Jedwabnego. Gmina musiała wskazać obszar mający zostać objęty programem oraz przedstawić plan działań naprawczych w sferze społecznej oraz inwestycyjnej. Projekt odnowy miasta gminnego zakłada m.in.: remont budynków komunalnych czy remont budynku remizy.
Nowe życie Jedwabnego

Program odnowy miasta obejmuje teren przy ulicach: 3 Maja, Łomżyńska, Nowa, Ogrodowa, Piękna, plac Jana Pawła II, Poświętna, Przestrzelska, Przytulska, Raginisa, Rembielińskiego, Sadowa, Spółdzielcza, Stary Rynek, Stawiskowska, Szkolna, Wesoła i Wojska Polskiego. Teren obejmuje także plac 250-lecia, ulicę Sadową, Stawiskowską oraz Żwirki i Wigury.
Projekt odnowy miasta gminnego zakłada m.in.: remont budynków komunalnych oraz przylegającycj do nich budynków gospodarczych na placu Jana Pawła II, ul. Przestrzelskiej, Przytulskiej, Szkolnej, zagospodarowanie parku miejskiego na placu Jana Pawła II (nasadzenia, usunięcie chorych drzew, nowe ławki, rabaty, wiata przystankowa, modernizacja oświetlenia), remont budynku remizy strażackiej, zagospodarowanie skweru w obrębie cmentarza przy ul. Cmentarnej i skweru w obrębie zabytkowego dworu przy ul. Pięknej.
Gmina planuje również zagospodarowanie terenu w obrębie zbiornika rekreacyjnego przy ul. Pięknej (nasadzenia, plac zabaw, siłownia zewnętrzna). W programie znalazła się również organizacja szkoleń, kursów zawodowych dla osób bezrobotnych, zajęć poszerzających wiedzę dzieci i młodzieży, przygotowujących do zawodu, zajęć z bezpieczeństwa drogowego i na temat przestępstw, zajęć kulturalnych i sportowych, szkoleń dla osób starszych z obsługi komputera, poczty mailowej, internetu.
Powierzchnia obszaru rewitalizacji w gminie Jedwabne to 98 ha (0,62 proc. powierzchni gminy) zamieszkuje ją 1323 osoby (24,15 proc. mieszkańców).
Koszt projektu opiewa na 4,5 mln zł. Gmina zamierza uzyskać dofinansowanie unijne. Program odnowy w naszym województwie przygotowały już 44 gminy.

 

Źródło:mylomza.pl

Załączniki

  1. Nowe życie Jedwabnego