fb youtube
Oświata Szkoła Podstawowa w Jedwabnem

Informacja o szkole

zdjęcia artykułu 3
2008-12-05 14:04 | Opublikował: Admin
Rada Miejska w Jedwabnem uchwałą Nr VIII/39/07 z dnia 21 marca 2007r. nadała Szkole Podstawowej w Jedwabnem imię Adama Mickiewicza.

19 kwietnia 2007r. – uroczystość nadania imienia szkole i poświęcenia sztandaru.

16 kwietnia 2008r. – odsłonięcie i poświęcenie popiersia patrona szkoły – Adama Mickiewicza.


 

Szkoła Podstawowa w Jedwabnem
18-420 Jedwabne, ul. Wojska Polskiego 17
Tel: (0-86) 217-21-18
Dyrektor:  mgr Barbara Dmoch
 
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem kształci dzieci klas 0-VI. Najmłodsze uczęszczają do Punktu Przedszkolnego w Jedwabnem. Uczniowie pod kierunkiem wykwalifikowanych nauczycieli pracują metodami aktywnymi i realizują różnorodne programy służące ich wewnętrznemu rozwojowi oraz uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych. Odnoszą liczne sukcesy w konkursach i w sporcie na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Uczestniczymy ponadto w projektach unijnych, które rozwijają wszechstronne umiejętności uczniów i wpływają na ubogacenie bazy szkoły:

„Rozwój, wiedza, edukacja uczniów SP  w Jedwabnem”.

„Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom”.

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej w gminie Jedwabne”

„Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno- przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE”.

„Innowacyjne przedszkola” na kwotę 241. 222,16 zł.

Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną: salę gimnastyczną, salę zabaw, świetlicę szkolną, pracownię komputerową, informatyczne centrum edukacji multimedialnej oraz 2 place zabaw. W szkole zapewniona jest opieka pedagoga, logopedy oraz higienistki.  Na bieżąco budynek jest remontowany i modernizowany.

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sprawdz na mapie (086) 217 20 40 burmistrz@jedwabne.pl
1
Array ( [szablon_kategorie] => page-kategoria.tpl [szablon_wiadomosci] => page-wiadomosc.tpl )