Podziękowanie!

2018-07-16 11:17
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim organizatorom, sponsorom i uczestnikom festynu. Dziękuję za wkład finansowy, dobrą organizację a uczestnikom za dobrą i kulturalną zabawę przez trzy dni imprezy.
Szczególnie dziękuję wszystkim pracowniom MGOK z panią Jadwigą Bekus na czele, Sławomirowi Miciurze, strażakom OSP Jedwabne, pracownikom spółki PGK wraz z prezesem Rafałem Konopką, pracownikom urzędu, którzy nie szczędzili poświęcenia dla dobrej organizacji zabawy.


Burmistrz Jedwabnego
Michał Chajewski
Podziękowanie!