U Autora

2018-07-24 11:33
We wtorek 24 lipca autora książki „O Jedwabne, Jedwabne”, Pana Tadeusza Mocarskiego odwiedził burmistrz Michał Chajewski. Celem wizyty było przygotowanie dedykacji na pierwszym wydaniu tytułu, który będzie wręczony przyjaciołom Jedwabnego w trakcie wizyty w Toruniu.
Wizyta ta może mieć ogromne znaczenie dla przywracania prawdziwej historii naszego miasta i gminy, dlatego ważnym jest powszechne poparcie społeczne dla poczynań burmistrza w tej sprawie.
U Autora