Informacja dotycząca remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Pluty

2018-10-24 14:46
Gmina Jedwabne informuje, że dzięki dotacji pozyskanej w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego w wysokości 9999,00 zł rozpoczęto remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pluty. Cała wartość przedsięwzięcia wynosi 23 452,77 zł. Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców, stworzenie atrakcyjnego, bezpiecznego miejsca do spotkań, wypoczynku, rekreacji i integracji lokalnej społeczności, w szczególności zaś dzieci
i młodzieży sołectw Pluty, Biodry i Chyliny.
Informacja dotycząca remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Pluty