fb youtube
Aktualności

Podpisanie umowy o dofinasowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 104671B we wsi Kubrzany”

zdjęcia artykułu 5
2019-05-31 14:46 | Opublikował: Edyta Krystowczyk | Ilość wyświetleń: 759

W dniu 28 maja br. pomiędzy Wojewodą Podlaskim – Bohdanem Paszkowskim a Burmistrzem Jedwabnego – Adamem Mariuszem Niebrzydowskim została zawarta umowa o dofinasowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 104671B we wsi Kubrzany”. Inwestycja zostanie dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania wynosi 386 536,97 zł. W ramach realizacji zadania zostanie przebudowany odcinek drogi o długości ok. 400 m poprzez wykonanie jezdni z kostki betonowej oraz budowę kanalizacji deszczowej. Ponadto planuje się wykonanie ciągów pieszych wraz ze zjazdami na posesje. Planowany termin zakończenia inwestycji: 31.10.2019r.

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sprawdz na mapie (086) 217 20 40 burmistrz@jedwabne.pl
1
Array ( [szablon_kategorie] => page-kategoria.tpl [szablon_wiadomosci] => page-wiadomosc.tpl )