fb youtube
Aktualności

Podpisanie dwóch umów o dofinansowanie zadań pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Karwowo – Wszebory” oraz „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Pluty”

zdjęcia artykułu 2
2019-06-07 08:31 | Opublikował: Edyta Krystowczyk
W dniu 05 czerwca 2019 roku w Białymstoku zostały zawarte pomiędzy Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego – Stanisława Derehajło a Burmistrzem Jedwabnego – Adamem Niebrzydowskim dwie umowy o dofinansowanie zadań pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Karwowo – Wszebory” oraz „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Pluty”. Zadania realizowane będą z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zdań istotnych dla sołectw z terenu województwa”. Świetlice wiejskie w m. Karwowo – Wszebory i Pluty zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt RTV, AGD oraz sprzęt rekreacyjny. Całkowita wartość zadania obu przedsięwzięć: 55 929,36 w tym kwota dotacji :12 792,00 zł (dofinasowanie świetlicy w m. Karwowo – Wszebory) oraz 14 613,00 zł (dofinasowanie świetlicy w m. Pluty). Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 30 września 2019r. Zakupiony sprzęt będzie służył poprawie warunków życia mieszkańców, pielęgnowaniu tradycji regionu, organizowaniu życia koleżeńskiego oraz zwiększaniu działalności wspomagającej rozwoj społeczności lokalnej.

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sprawdz na mapie (086) 217 20 40 burmistrz@jedwabne.pl
1
Array ( [szablon_kategorie] => page-kategoria.tpl [szablon_wiadomosci] => page-wiadomosc.tpl )