fb youtube
Aktualności Komunikaty

Inwestycje zrealizowane i w trakcie realizacji

zdjęcia artykułu 1
2019-07-30 08:16 | Opublikował: Edyta Krystowczyk
 1. Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w miejscowości Orlikowo:
  wartość inwestycji: 149 505,84 zł, wkład własny gminy: 29 901,19 zł, kwota dofinansowania: 119 604,65 zł w ramach programu Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020
 2. Przebudowa drogi dojazdowej w obrębie m. Kaimy, wartość inwestycji: 147 829,58 zł, wkład własny gminy: 73 914,79 zł, kwota dofinansowania: 73 914,79 zł z Budżetu Województwa Podlaskiego
 3. Przebudowa drogi gminnej w m. Kubrzany, wartość inwestycji: 1 015 788,66 zł, wkład własny gminy: 629 251,68 zł, kwota dofinansowania: 386 536,98 zł z Funduszu Dróg Samorządowych
 4. Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, wartość inwestycji: 15 870,00 zł, kwota dofinansowania: 15 711,30 zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości
 5. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Pluty, wartość inwestycji: 29 823,14 zł, wkład własny gminy: 15 210,14 zł, kwota dofinansowania: 14 613,00 zł w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego
 6. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Karwowo- Wszebory, wartość inwestycji: 26 106,22 zł, wkład własny gminy:  13 314,22 zł, kwota dofinansowania: 12 792,00 zł w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego
 7. Przebudowa drogi powiatowej w m. Pawełki w ramach porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą Jedwabne, wartość inwestycji: 96 000,00 zł, wkład Powiatu Łomżyńskiego 48 000,00 zł, wkład Gminy Jedwabne: 48 000,00 zł
 8. Przebudowa drogi powiatowej Siestrzanki-Mocarze w ramach porozumienia pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą Jedwabne, wartość inwestycji: 219 060,00 zł, wkład Powiatu Łomżyńskiego 109 530,00 zł, wkład Gminy Jedwabne: 109 530,00 zł
 9. Dofinansowanie w ramach naboru, dotyczącego przedsięwzięcia Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno- gospodarczej- Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Wsparcia na kwotę 302 997,50 zł
 10. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 43 000,00 zł

 

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sprawdz na mapie (086) 217 20 40 burmistrz@jedwabne.pl
1
Array ( [szablon_kategorie] => page-kategoria.tpl [szablon_wiadomosci] => page-wiadomosc.tpl )