fb youtube
Aktualności Komunikaty

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Jedwabne

2019-12-17 13:13 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 339

Burmistrz  Jedwabnego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedwabne”

W związku z naborem wniosków na realizację zadań polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu województwa podlaskiego w 2020 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ogłaszam nabór wniosków o dofinansowanie prac związanych z odbiorem , transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych  i gospodarczych z terenu Gminy Jedwabne.

Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w terminie od dnia 02.01.2020 r. do dnia 10.01.2020 roku w Urzędzie Miejskim  w Jedwabnem, na formularzu, który można pobrać w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem (pok. nr 22), ze strony internetowej BIP Jedwabne – zakładka „Informacje  o środowisku i jego ochronie” lub strony www.jedwabne.pl.

Wnioski niekompletne lub  złożone po upływie w/w  terminu nie będą uwzględniane do realizacji w bieżącym roku, zostaną wpisane na listę rezerwową.

Zadanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Jedwabne przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane.

W pierwszej kolejności będą rozpatrywane złożone wnioski z roku poprzedniego mieszkańców gminy Jedwabne, od których nie odebrano azbestu ze względu na niewystarczającą dotację. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem tel.  86 2 166 513 lub osobiście – pokój nr 22.

 

Jedwabne, dnia 16 grudnia 2019 rok

BURMISTRZ JEDWABNEGO

Adam Mariusz Niebrzydowski

 

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sprawdz na mapie (086) 217 20 40 burmistrz@jedwabne.pl
1
Array ( [szablon_kategorie] => page-kategoria.tpl [szablon_wiadomosci] => page-wiadomosc.tpl )