fb youtube
Aktualności

Spotkanie informacyjne w sprawie dofinansowania inwestycji odnawialnych źródeł energii

zdjęcia artykułu 2
2019-12-18 13:03 | Opublikował: Adrian Górski

Dnia 18.12.2019r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie dofinansowania inwestycji OZE.

Uczestnicy mogli uzyskać szczegółowe informacje na temat wykonania instalacji fotowoltaicznej lub kolektorów słonecznych w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz planowanego naboru wniosków dotyczących Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe.

Gmina Jedwabne zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu grantowego budowy instalacji fotowoltaicznych produkujących prąd oraz instalacji kolektorów słonecznych produkujących energię do podgrzewania wody na potrzeby własne mieszkańców gminy
tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.

Dofinansowanie przyznawane jest Grantobiorcy - mieszkańcowi w formie refundacji kosztów poniesionych na montaż kolektorów słonecznych i/lub instalacji fotowoltaicznej. Planowany poziom dofinansowania to ok. 70-75% kosztów kwalifikowanych. Konkurs jest 2-etapowy: 

  1. Najpierw Gmina ubiega się o dotację z Urzędu Marszałkowskiego (w okresie styczeń-listopad 2020 r.)
  2. Po otrzymaniu dotacji Gmina ogłasza konkurs dla mieszkańców, którzy będą chcieli z własnych pieniędzy zrealizować inwestycję a następnie ubiegać się o zwrot części środków (w 2021 r.).

Szczegółowe warunki będą określone w regulaminie konkursu zatwierdzonym przez Urząd Marszałkowski.

Osoby zainteresowane powinny pobrać ankietę znajdującą się poniżej i uzupełnioną dostarczyć do UM w Jedwabnem.

Załączniki do pobrania:
logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sprawdz na mapie (086) 217 20 40 burmistrz@jedwabne.pl
1
Array ( [szablon_kategorie] => page-kategoria.tpl [szablon_wiadomosci] => page-wiadomosc.tpl )