fb youtube
Aktualności

OGŁOSZENIE

zdjęcia artykułu 1
2020-01-02 14:49 | Opublikował: Adrian Górski | Ilość wyświetleń: 2591

OGŁOSZENIE

 

     Od kilku dni Gmina Jedwabne, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz Burmistrz Jedwabnego są szykanowani poprzez media społecznościowe w związku z zawarciem, w trybie zapytania ofertowego, przeprowadzonego zgodnie z procedurą wynikającą z obowiązującego w Gminie Jedwabne Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, na odławianie bezdomnych psów z terenu Gminy Jedwabne i zapewnienie im opieki w schronisku, umowy z osobami prowadzącymi schronisko dla bezdomnych zwierząt w Radysach.

 

     Opieka nad bezdomnymi zwierzętami należy do zadań Gmin. Na terenie Gminy Jedwabne nie ma schroniska dla bezdomnych zwierząt, dlatego zawierana jest umowa z podmiotami posiadającymi stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w formie schroniska. Umowa zawierana jest w trybie ww. Regulaminu zaś wartość przedmiotu zamówienia szacowana jest na podstawie wartości poprzednich zamówień na tego typu usługi.

 

Dotychczas miesięczne opłaty w ramach umów ze schroniskiem w Sonieczkowie wynosiły:

marzec 2016 - marzec 2017 - 4.500 zł.

kwiecień 2017 - marzec 2018 - 8.500 zł.

kwiecień - grudzień 2018 - 8.500 zł.

styczeń - wrzesień 2019 - 7.000 zł.

październik 2019 - grudzień 2019 - 8.500 zł. (aneks umowy)

      W postępowaniu na rok 2020 zostały złożone dwie oferty:

Oferta Sonieczkowo Marta Chmielewska na 2020 r. - 13.800 zł miesięcznie.

Oferta Schroniska z Radys na 2020 r. - 6.300 zł miesięcznie.

 

     Obaj wykonawcy spełniają wszystkie warunki wymagane przez prawo i Zamawiającego do zawarcia umowy, przy czym Zamawiający zgodnie z kryterium oceny ofert wybrał tańszą ofertę. Podana przez Schronisko w Sonieczkowie miesięczna cena utrzymania psów z terenu Gminy Jedwabne drastycznie, bo prawie dwukrotnie wzrosła w stosunku do ubiegłego roku i w stosunku do liczby psów. Według informacji zamieszczonej na Facebook "Sonieczkowo" koszt wirtualnej adopcji jednego pieska to 100 zł. miesięcznie, co biorąc pod uwagę ilość psów z terenu naszej Gminy, ok. 78, czyni wartość złożonej oferty na poziomie 13.800 zł za drastycznie wysoką.

 

Wskazując na powyższe podkreślamy, że Gmina wypełniła wszelkie obowiązki ustawowe w celu wyłonienia schroniska, które zajmie się bezdomnymi zwierzętami z jej terenu, co czyni wszelkie zarzuty w stosunku do Burmistrza i pracowników Urzędu bezpodstawnymi i szykanującymi.

 

logo
Miasto Jedwabne
miasto z potencjałem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sprawdz na mapie (086) 217 20 40 burmistrz@jedwabne.pl
1
Array ( [szablon_kategorie] => page-kategoria.tpl [szablon_wiadomosci] => wiadomosci/duzy-naglowek.tpl )