ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH W JEDWABNEM

2009-10-02 08:48
ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH W JEDWABNEM

Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem

18 – 420 Jedwabne, ul. Mickiewicza 2

Tel./ fax. (086) 21-72-010

Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem istnieje od 2009 r.

W jego skład wchodzą trzy szkoły:

Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II

Liceum Ogólnokształcące – przedmioty rozszerzone: język angielski oraz dodatkowo dwa do wyboru przez uczniów spośród następujących: matematyka, geografia, biologia, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie, historia.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – kształci w zawodach, np.  rolnik,  kucharz,  cukiernik,  elektryk, fryzjer, sprzedawca, piekarz, monter instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, lakiernik, blacharz itp. Szkoła pomaga w znalezieniu miejsca praktyki w zawodzie wybranym przez ucznia.

Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną: 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, pracownię językową, informatyczne centrum edukacji multimedialnej z bogatymi zbiorami literatury popularnonaukowej.

W latach 2009 -2014 uczestniczyliśmy w 9 programach unijnych. Obecnie realizujemy projekty:

„Licealista dobrze wykształcony!”

„Rozwój intelektualny i sportowy uczniów/uczennic PG w Jedwabnem”